Neem direct contact op: 06 - 45 49 48 23
  • Text Hover
Authentiek Leiderschap in het publieke domein

Publieke organisaties zijn in beweging en zoeken door een verandering in houding en gedrag naar de juiste verbinding met de samenleving om de gewenste maatschappelijke resultaten te bereiken. Er zijn veel onzekere factoren, waardoor regelmatig geëvalueerd moet worden of de juiste koers wordt gevaren. De beste resultaten worden bereikt als de samenleving, het politieke bestuur en de ambtelijke organisatie verbonden zijn en in vertrouwen samenwerken.

Er is een spanningsveld tussen willen en doen. Onder druk blijven intenties niet altijd overeind en vallen mensen nog regelmatig terug in ‘oud gedrag’. 

Krachtig en verbindend

Er is behoefte aan verbindend vermogen en stevigheid in vakmanschap en leidinggeven, dienend aan de ambitie van het bestuur/de organisatie. Mensen die stevig zijn gegrond in eigen normen en waarden en dat tot uitdrukking brengen in hun werk. Authentiek en dus integer en betrouwbaar. Succes betekent resultaten bereiken die voor alle betrokken partijen meerwaarde hebben.

Bovenstaande is Authentiek Leiderschap. Het is gebaseerd op vier principes:


  1. Gebalanceerde oordeelsvorming: gebruikt zowel informatie van buitenaf (cijfers en feiten) als informatie van binnenuit (gevoel en intuïtie).

  2. Geïnternaliseerde waarden: is stevig gegrond in eigen normen en waarden en brengt die in het werk tot uitdrukking. Is congruent.

  3. Relationele openheid: laat duidelijk zien waar hij voor staat en wat voor relatie hij aan wil gaan. 

  4. Zelfbewustzijn: is zich bewust van zijn/haar eigen innerlijke denk- en gevoelspatronen. 


Deze principes hebben nog geen richting. Authentieke leiders dienen een hoger doel. Meestal is dat de visie van de organisatie/het bestuur. Het is zelden iets van hen alleen.

De huidige vraagstukken dwingen om te reflecteren op de situatie en nog meer op persoonlijke ambitie, verbinding en resultaat.

Met het programma Authentiek Leiderschap voor de publieke zaak ontwikkelt u zich tot een krachtig authentiek leider die maatschappelijke resultaten weet te bereiken.