Neem direct contact op: 06 - 45 49 48 23
Teamontwikkeling

Elk team heeft zijn eigen dynamiek. Meestal werkt dat vrij goed, soms heel erg goed en bij sommige teams zijn de resultaten beneden alle verwachtigen en lijkt niemand erg blij te worden van het werken binnen of met het team. 


Wat is teamcoaching?


Teamcoaching is bewustwording van de patronen van het team en het veranderen van de  patronen die niet effectief zijn. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ieder teamlid heeft een aandeel in hoe zaken lopen en niemand is in zijn eentje verantwoordelijk. Het is van cruciaal belang dat er gezamenlijk commitment is om samen te reflecteren op het team.


Waar richt teamcoaching zich op?


Teamcoaching richt zich op vraagstukken die het hele team aan gaan, zoals:


– Onze klanten zijn niet tevreden


– Wij halen onze doelen niet


– Wij nemen veel te traag/geen besluiten


– Wij werken niet goed samen


– Wij begrijpen elkaar vaak niet


– Wij zijn het te vaak niet met elkaar eens


– Wij zijn te veel intern gericht


– Wij hebben de verkeerde leidinggevende


– Onze kaders zijn te ruim/te nauw


– etc.


Kun je teamcoaching ook op een MT toepassen?


Een MT is net zo goed een team als ieder ander team. De teamdynamiek kan hier ook minder of meer effectief zijn. Teamcoaching is dus ook hier goed toepasbaar.


Hoe werkt teamcoaching?


Ik start meestal met individuele gesprekken en een gezamenlijke sessie over de vraag wat er moet worden opgelost. Dan wordt er vaak wel iets zichtbaar voor me. Dit is ook een fase waarin jullie vertrouwen met mij moeten kunnen opbouwen. 


Ik geloof dat meekijken in de praktijk meer inzicht biedt dan alleen maar praten over het team. Als teamcoach draai ik bij voorkeur een aantal dagen/dagdelen mee met het team om de dynamiek waar te nemen. Het liefst zie ik jullie werken in de praktijk om te ervaren hoe jullie op elkaar reageren. Soms spreek ik ook een aantal mensen buiten het team die wel zicht op het functioneren van het team hebben. 


Ik spiegel jullie patronen en gedrag in relatie tot jullie teamdoelen en (individuele) verantwoordelijkheden. Waar nodig voer ik ook individuele coachgesprekken maar primair ga ik voor groei van het oplossend vermogen op teamniveau. 


Welke middelen zet je in bij teamcoaching?


Ik gebruik voornamelijk mijzelf als ‘instrument’. Mijn waarneming, mijn intuïtie, open vragen, reflectie en feedback brengen jullie verder. In het begin is het van belang om iedereen goed te betrekken bij de coaching. 


Ik geef zo nodig minitrainingen op specifieke vaardigheden die meer ontwikkeling nodig hebben.


De voordelen van mij als teamcoach


Ik ben vrij praktisch ingesteld waardoor ik graag in jullie praktijk meekijk. Ineffectieve patronen worden dan snel zichtbaar. Ik heb een heel scala aan interventies in huis om tot verandering en verbetering te komen. Ik kan (individueel) coachen, trainen en ik beschik over de Tweamy app om 360 graden feedback binnen het team uit te voeren. 


Neem contact op voor verdere informatie of vraag een offerte aan. 

  • Text Hover