Weblog

Deel 5: de vier principes

In deze serie blogs onderzoek ik het thema Authentiek Leiderschap voor de publieke zaak. Door interviews in de publieke sector en studie van onderzoeken en literatuur probeer ik het onderwerp te duiden. De blogs bouwen op van persoonlijke groei naar leiderschap. De leider moet eerst zichzelf begrijpen voor hij anderen kan inspireren. Reacties zijn van harte welkom. In dit vijfde deel maken we kennis met de vier principes van Authentiek Leiderschap.

De vorige blog sloot ik af met een aansporing tot zelfreflectie. Het is heel zinvol om eens voor jezelf op te schrijven wat voor jou belangrijke zaken in het leven zijn. Waar kom jij je bed voor uit en waar steek jij tijd en energie in? Verdeel die zaken eens tussen jouw Ego (veiligheid, geld, positie, handhaven status quo) en jouw Zelf (groei, een hoger doel dat groter is dan jij). Dat geeft al een aardig beeld van welke krachten in jou aan het werk zijn en hoe die zich onderling verhouden.  

Conditionering

De kans dat je lijst Ego-doelen een stuk groter is dan de lijst Zelf-doelen is vrij groot. We zijn ooit opgevoed en dat proces bestaat uit veel conditionering. Onze samenleving kent een oerwoud aan regels waar we aan moeten voldoen. Ook dat is conditionering. Reclame en media vertellen ons de hele dag wat we moeten kopen, denken en doen. Ook conditionering. Misschien hebben we een baas die ons vertelt wat we moeten doen. Kortom, er zijn ontzettend veel invloeden die ons Ego aan het werk zetten. De hele dag door. 

Angst roept angst op. Ego’s worden steeds dominanter. Dat gaat vanzelf en het is een vicieuze cirkel. 

Die cirkel kan maar op een manier worden doorbroken. De moed hebben om je diepere angst onder ogen te zien en de invloed van je Ego te verminderen ten gunste van het Zelf. 

Nelson Mandela sprak in zijn inaugurale rede in 1994 het gedicht Return to love van Marianne Williamson uit. De laatste zin luidt:

Als wij van onze angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

Hier zit voor mij de essentie van Authentiek Leiderschap. Jezelf bevrijden van (te veel) angst en Ego en dit proces delen met anderen. Je nodigt hen uit om te groeien. In essentie is leiderschap dus op jezelf gericht, en in tweede instantie pas op anderen. Zelfreflectie is de weg. The only way out is in!

Motivatie of inspiratie?

Als je voldoende ruimte voor je essentiële Zelf hebt weten te creëren, sta je wezenlijk anders in relatie tot anderen dan wanneer je handelt vanuit je Ego. Verbinden is een begrip dat tegenwoordig veel wordt gebruikt. Er is blijkbaar behoefte aan. Het essentiële Zelf is de verbinder die wezenlijk contact maakt en de ander in zijn authenticiteit kan zien, waarderen en erkennen. Het strategische Ego is bezig met jouw veiligheid en wil controle houden. De ander is van ondergeschikt belang. Die wordt niet echt gezien en zal dat ook zo ervaren. Leiderschap gaat over een hoger doel en balans tussen Ego en het Zelf. Management gaat over controle. Dat is een Ego-ding. Leiders inspireren en managers motiveren. Ga zelf maar na hoe jij het beste tot je recht komt!

Waarom dan?

Leiderschapsontwikkeling vraagt moed en inspanning. ‘Authentiek zijn is best eng’ zei een gemeentesecretaris eens in een gesprek over leiderschap. 

Waarom zou je daar tijd en energie in steken? Omdat het zoveel oplevert. Jij en je omgeving worden er beter, gezonder en gelukkiger van. Leiderschap zorgt voor groei en ontwikkeling. We kunnen wezenlijke doelen, gebaseerd op onze kernwaarden, realiseren en er samen een betere wereld van maken. Een wereld gebaseerd op angst is geen goede plek om te leven. Daarom is het het waard elke dag aan je authenticiteit en leiderschap te werken.

Vier principes

Voorgaande kan worden samengevat in de vier principes van Authentiek Leiderschap. Wanneer je deze principes dagelijks weet toe te passen bereik je een staat van Authentiek Leiderschap. 

  1. Gebalanceerde oordeelsvorming: gebruikt zowel informatie van buitenaf (cijfers en feiten) als informatie van binnenuit (gevoel en intuïtie).
  2. Geïnternaliseerde waarden: is stevig gegrond in eigen normen en waarden en brengt die in werk en leven tot uitdrukking. Is congruent.
  3. Relationele openheid: laat duidelijk zien waar hij voor staat en wat voor relatie hij aan wil gaan. 
  4. Zelfbewustzijn: is zich bewust van zijn/haar eigen innerlijke denk- en gevoelspatronen.

Deze vier universele principes hebben nog geen richting. Authentieke leiders dienen een hoger doel. Meestal is dat de visie van de organisatie/het bestuur. De visie (stip op de horizon) geeft de richting aan waarin wordt gestuurd. De kernwaarden van de organisatie zijn de basis van de visie en dus van de richting waarop wordt gestuurd. De missie is de bijdrage van een individu, afdeling of team aan de visie. 

Vanwege mijn affiniteit met de samen-leving heb ik Authentiek Leiderschap gekoppeld aan de publieke zaak. De context, kernwaarden en de visie van de organisatie geven de richting en de inhoud. 

De principes van Authentiek Leiderschap staan los van de richting. Authentiek Leiderschap is overal toepasbaar. Ook in commerciële organisaties. Zij hebben dan wel een hoger doel nodig dan alleen (zoveel mogelijk) geld verdienen. 

Organisatie-ontwikkeling

Het is goed om individueel aan je persoonlijke groei te werken. Authentiek Leiderschap kun je op individueel niveau inzetten en daarmee maak je verschil. Actie = Reactie. Als jij anders gaat communiceren zal je omgeving hier anders op reageren. 

Ik hoor mensen wel eens zeggen: ‘leiderschapsontwikkeling werkt alleen als je het organisatiebreed doet. In je eentje bereik je niets’. Ik geloof dat je ook als individu verschil kunt maken. Natuurlijk bereik je meer als je leiderschapsontwikkeling in je hele organisatie inzet. 

Naast de invloed op je omgeving heeft Authentiek Leiderschap een grote positieve invloed op jou als mens. Je manier van observeren en denken verandert zo dat het leven veel makkelijker en positiever wordt. Wie wil dat nou niet?

Authentiek Leiderschap is geen kunstje. Eerder een levensvisie. Het raakt diep in ieders verlangen betekenis te hebben en wezenlijke relaties te leggen. Er is moed en doorzettingsvermogen voor nodig om te blijven reflecteren en groeien. Het pad van persoonlijke groei heeft een start maar geen einde. Je ontwikkeling is immers nooit af. 

Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt in het toepassen van Authentiek Leiderschap en wil je werken aan je eigen ontwikkeling? Neem dan contact op via mijn website. 

Author