Weblog

Lijdt jouw team aan het Lake Wobegon-effect?

De meeste mensen hebben een te groot vertrouwen in hun eigen kwaliteiten en prestaties. Niet iedereen heeft het natuurlijk bij het verkeerde eind, maar het kan niet zo zijn dat we allemaal bovengemiddeld scoren. Deze denkfout heet het Lake Wobegon-effect. Zo meent 95% van de Britse automobilisten dat zij beter rijden dan gemiddeld. En vindt 94% van de academische professionals dat zij tot de beste behoren. Vooral deskundigen schatten zichzelf te rooskleurig in. Uit een experiment in 2008 bleek dat 40% van de diagnoses waarvan artsen zeker wisten dat ze juist waren, niet bleken te kloppen. Maar ook op andere gebieden treedt het Lake Wobegoneffect op: 84% van de Franse mannen vindt zichzelf een beter minnaar dan gemiddeld. Zelfoverschatting op de werkvloer Treedt het het Lake Wobegoneffect ook op bij het beoordelen van het eigen team, vindt meer dan 80% van de professionals dat uitgerekend hun eigen team excellent presteert? Of dat zo is heb ik niet onderzocht. Wel weet ik dat er een wereld te winnen valt in de ontwikkeling van de samenwerking in teams. Zeker wanneer je realiseert dat teams de bouwstenen zijn van de toekomstige organisaties. Ook jouw team kan minstens 25 keer beter presteren Een statistische normale verdeling wordt ook wel Gaussverdeling of Gausskromme genoemd, naar de Duitse wiskundige Carl Friedrich Gauss. Als we alle professionele teams in Nederland op deze manier verdelen naar hun prestatie dan ziet dat plaatje er ongeveer zo uit: normaalverdeling teams Circa 10% van de teams verkeert in een of andere vorm van crisis. Circa 10% van de teams doet het excellent goed en de overige 80% zit er tussenin en scoort gemiddeld. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat productiviteitsverschillen tussen zeer goed en zeer slecht presterende teams kunnen oplopen tot een factor 200. We doen maar even de aanname dat dit verschil optreedt tussen teams in crisis en excellent presterende teams. Laten we er eens vanuit gaan dat jouw team echt in het midden van het gemiddelde zit en dat er een productiviteitswinst van een factor 100 mogelijk is. Maar laten we niet te optimistisch doen. Laten we uitgaan van een factor 25. Taken kunnen 25 keer sneller worden afgerond, klanten kunnen 25 keer meer aandacht krijgen en de kwaliteit kan van een 7,5 naar een 9,5. Teamcoaching: niet alleen voor teams in crisis Teamcoaching wordt in veel gevallen toegepast bij teams die in crisis verkeren en veel minder bij teams die gemiddeld scoren. Waarom laten zoveel gemiddelde teams de mogelijkheid liggen om naar een goed presterend team te ontwikkelen? De productiviteitswinst is toch fors te noemen. Of hier sprake is van het Lake Wobegon-effect mag je zelf beoordelen. Het staat wel vast dat 90% van de teams hun potentieel niet benutten. De kans dat jouw team hier bij zit is dus groot. Is het tijd voor een gesprek over hoe jouw team (nog) beter kan? Wim Zuidberg Founder of Tweamy

Author