Weblog

Je team is een netwerk

Teamontwikkeling wordt vrijwel altijd benaderd vanuit een ontwikkelingsmodel zoals dat van Tuckman of Lingsma. Deze modellen onderscheiden verschillende ontwikkelingsstadia, zoals: ‘Forming, Norming, Storming, Performing, Adjourning’.

Het zijn bewezen theorieën maar de praktijk blijkt altijd weerbarstiger; het team schiet kriskras door de verschillende fasen heen waardoor de modellen in de praktijk minder goed herkenbaar zijn. Door de complexiteit vervalt teamontwikkeling dan al gauw in een rationele exercitie terwijl het in teams in de basis om vertrouwen/emotie gaat.

Het is onmogelijk om met een helikopterblik te kijken naar iets waar je zelf middenin zit.

In het begin van een begeleidingstraject benader ik teams dan ook bewust op een manier die ook voor de teamleden zelf goed herkenbaar is: jouw team is een netwerk van mensen met een gezamenlijk doel. Iedereen staat met iedereen in relatie. Jij hebt met elk ander teamlid een unieke relatie.

Hoe beter de relaties tussen de teamleden zijn, hoe beter het team gaat presteren. Door bespreekbaar te maken hoe je elkaar ziet, wat goed gaat in de samenwerking én wat beter kan, ga je elkaar beter begrijpen en waarderen. Het team kweekt vertrouwen en zij gaan het beste in elkaar naar boven halen.
De zelfkennis van de teamleden neemt toe waardoor elk teamlid zijn bijdrage aan het team beter op waarde kan schatten. Hier wordt het team als geheel beter van.

Het netwerkplaatje op de afbeelding lijkt sterk op het dashboard van Tweamy. Dat zou toch geen toeval zijn?

Met de Tweamy app kun je de relaties binnen het team verder ontwikkelen. Met de Tweamy teamrapportage krijgen teams inzicht in de teamdynamiek en sleutels voor ontwikkeling.

Tweamy levert het inzicht om met een helikopterblik naar je eigen team te kijken. Verhelderend en doeltreffend!

Download de app via www.tweamy.com en begin direct.

Author